top of page
32.jpg

algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wetten en voorschriften. U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor de naleving van alle relevante regionale wetgeving. Als u het niet eens bent met een van de voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken of te gebruiken. De stoffen op deze internetsite zijn beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op www.wellerectile.com te downloaden, uitsluitend voor privé, niet-technisch, tijdelijk bekijken.

Het kan de verlening van een licentie zijn, niet alleen een eigendomsoverdracht, en onder deze licentie kunt u niet:

  • het materiaal wijzigen of kopiëren;

  • De materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet);

  • proberen om software op de .com-site te decompileren of reverse-engineeren;

  • verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of

  • Verplaats de spullen naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere host.

  • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van de beperkingen overtreedt en kan op elk moment door www.wellerectile.com worden beëindigd.

Disclaimer

De materialen op de website wellerectile.com zijn. Verder geeft www.wellerectile.com geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van deze materialen op haar internetsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke substanties of op enige websites die aan deze website zijn gelinkt.

1. Beperkingen

In geen geval zullen www.wellerectile.com of zijn leveranciers

2. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de internetsite www.wellerectile.com verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. www.wellerectile.com garandeert niet dat een van deze stoffen op haar website accuraat, volledig of actueel is. www.wellerectile.com kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar site.

3. Links

www.wellerectile.com heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen aanvaarding door www.wellerectile.com van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is voor risico van de gebruiker.

4. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

www.wellerectile.com kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien om zijn website te raadplegen. Door op deze website te solliciteren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van de gebruiksvoorwaarden.

5. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website www.wellerectile.com

6. Belastingen buiten de staat

Klanten van www.wellerectile.com zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke nationale en lokale wetten inzake belastingafdracht buiten Kentucky.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

bottom of page